KADEX Inżynieria sp. z o.o. 

ul. Santocka 7a, 
60-431 Poznań 
biuro@kadex.poznan.pl

tel. :  (+48) 061 306 79 01