Oprócz wszystkich prac wymienionych wyżej wykonujemy inne nietypowe prace, przy który można wykorzystać naszą wiedzę, narzędzia i umiejętności.

Jeśli Państwa inwestycja wymaga jakiegokolwiek opracowania graficznego lub wykonania nietypowych pomiarów geodezyjnych na pewno będziemy w stanie pomóc, opracujemy i wdrożymy technologię według Państwa potrzeb.