GEODETA/GEODETKA - (Dział Geodezji - Biuro w Poznaniu) 

Poszukujemy chcących dołączyć do naszego zespołu w dziale geodezji - zespół kameralny. Praca w biurze w Poznaniu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • opracowywanie map cyfrowych na podstawie szkców polowych
 • sporządzanie i komletowanie operatów geodezynych z zakresu prac 1,2

Warunkiem koniecznym wymaganym od kandydatów będzie:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (geodezja),
 • dobra znajomość aplikacji pakietu MS Office i oprogramowania geodezyjnego (C-geo, AutoCad Civil 3D, GeoInfo, Microstation),
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze kontraktów drogowych lub kolejowych, rzetelność, punktualność i dokładność,
 • prawo jazdy kat. B,
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • kartę multisport
 • pracę z młodym zespołem w prężnie rozwijającej się firmie, która świadczy usługi geodezyjne, projektowe, skanowanie laserowe 3D oraz usługi fotogrametryczne.

UWAGA: dołącz klauzulę, która jest na dole strony


 

 

GEODETA - (Dział Geodezji - Biuro w Poznaniu) 

Poszukujemy chcących dołączyć do naszego zespołu w dziale geodezji - zespół polowy. Praca w delegcji i biurze w Poznaniu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie w terenie pomiarów geodezyjnych pod opracowania głównie kolejowe,
 • wykonywanie pomiarów powykonawczych obiektów i urządzeń technicznych,
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie pomiarów geodezyjnych

Warunkiem koniecznym wymaganym od kandydatów będzie:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (geodezja),
 • dobra znajomość aplikacji pakietu MS Office i oprogramowania geodezyjnego (C-geo, AutoCad Civil 3D, GeoInfo, Microstation),
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze kontraktów drogowych lub kolejowych,
 • rzetelność, punktualność i dokładność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi pomiarowego sprzętu geodezyjnego
 • dadatkowe atutem będzie posiadanie uprawnień geodezyjnych w zakresie 1,2 i 4 - dla inspektorów nadzoru.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pracę z młodym zespołem w prężnie rozwijającej się firmie, która świadczy usługi geodezyjne, projektowe, skanowanie laserowe 3D oraz usługi fotogrametryczne.

 

UWAGA: dołącz klauzulę, która jest na dole strony

 


Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres praca@kadex.poznan.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kadex Inżynieria sp. z o.o., ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Kadex Inżynieria sp. z o.o., adres: ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań, kontakt e-mail: praca@kadex.poznan.pl, zwany dalej Administratorem;
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
  - adres: ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań;
  - e-mail: rodo@kadex.poznan.pl
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Kadex Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do trzech miesięcy od złożenia aplikacji.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Kadex Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

Praca geodezja, praca w geodezji, skanowanie laserowe 3D, 3d laser scanning, praca, pracownik geodeta, geodeci, geodezyjne pomiary, obsługa geodezyjna budowy